English | DanskDenne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ragbag ApS (herefter ”Ragbag”, ”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Det er vigtigt for os, at du kan være tryg ved, at vi behandler personoplysningerne på en gennemsigtig og sikker måde.

Denne fortrolighedserklæring er beregnet til enhver tidligere, nuværende, potentiel kunde og bruger af et produkt eller en ydelse, der tilbydes af Ragbag eller blot som en besøgende på vores hjemmeside.

Nedenfor har vi beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt hvilke rettigheder, du har i relation hertil.

 

1. DATAANSVARLIG

brand institute er den juridiske enhed, der er ansvarlig for den overordnede behandling af personoplysninger og at sikre, at de behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Udover det er Ragbag den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig eller om dig.

brand institute pS
CVR nr.: 40833714
Åboulevarden 52, 2-4. sal
8000 Aarhus C
Danmark
(+45) 88 77 59 00

Ragbag ApS
CVR nr.: 38576267
Åboulevarden 52, 2. sal
8000 Aarhus C
Danmark

 

1.1  KONTAKT 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du mere end velkommen til at kontakte os på privacy@brandinstitute.dk

Du er velkommen til at kontakte os på følgende sprog: dansk, engelsk, svensk og tysk. Alle henvendelser behandles, og svar gives, hvor relevant, så hurtigt som muligt. Giv os gerne maksimalt 1 måned til at behandle din henvendelse. Hvis din henvendelse drejer sig om en af de i databeskyttelsesforordningens art. 15-22 nævnte rettigheder, vil vi vende tilbage uden unødigt ophold og inden 10 dage.

 

2. FORMÅLET MED DATABEHANDLINGEN

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne yde kundeservice, herunder for at evaluere, udvikle og forbedre vores produkter og tjenester.
 • At behandle og gennemføre ordrer samt håndtere betalingstransaktioner.
 • At imødekomme dine krav og opfylde dine behov vedrørende information, kommunikation og markedsføring på vores hjemmeside og sociale medier
 • At varetage kundehåndtering, herunder fakturering.
 • At promovere og markedsføre vores virksomhed samt vores produkter.
 • At administrere og forbedre vores hjemmeside samt bruger- og shoppingoplevelse.
 • At afholde og administrere events og konkurrencer.
 • At deltage i rekrutteringsprocessen for at ansætte medarbejdere.
 • At overholde de forskellige lovmæssige krav.
 • At kunne føre statistiske optegnelser over produktsalg.

   

  3. RETSGRUNDLAG FOR DATABEHANDLINGEN

  Retsgrundlaget for vores databehandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste tilfælde være et eller flere af følgende:

  • Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9. stk. 1, litra a.
  • Opfyldelse af vores forpligtelse iht. kontrakten/aftalen som du er en del af, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
  • Overholdelse af en retlig forpligtelse, som påhviler os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
  • Legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  • Personoplysninger, som allerede er publiceret af dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, litra e.

    

   4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

   De personoplysninger, vi behandler, afhænger af den konkrete situation, som er beskrevet nedenfor

    

   4.1  ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER

   4.1.1 MARKEDSFØRING

   Vi anvender personoplysninger til markedsføringsformål, herunder målretning til individuelle brugere. Dette indebærer bl.a. udsendelse af nyhedsbreve samt visning af relevant markedsføring på andre hjemmesider og sociale medier. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger såsom navn, e-mail og hudtype samt bruger-genererede oplysninger såsom købs- og browsinghistorik. 

   Når du tilmelder dig vores markedsføring, herunder vores nyhedsbrev, registreres din IP-adresse samt dato og tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside.

    

   4.1.2 ORDREAFGIVELSE

   Når du placerer en ordre, skal du angive dit navn, din adresse, e-mail, telefonnummer og din valgte betalingsmetode. Desuden skal du naturligvis specificere, hvilke produkter du ønsker at købe. Dette er nødvendigt for at vi kan fuldføre og levere din afgivne ordre samt håndtere betalingen herfor.

   Hvis du har indtastet personoplysninger, men ikke fuldfører din ordre, og allerede har tilmeldt dig nyhedsbrev og markedsføring, vil dine indtastede oplysninger ligeledes blive opbevaret. Dette for at promovere vores produkter og gøre det lettere for dig at vende tilbage til din uafsluttede ordre.

    

   4.1.3 KUNDESERVICE

   Hvis du har spørgsmål eller klager angående vores produkter og tjenester eller blot generelt, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice via e-mail, chat, telefon kontaktformular e.l. 

   I forbindelse hermed behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne varetage kommunikationen med dig og for at kunne yde vores service. Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som du selv angiver, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

    

   4.1.4 MODELLER

   Ragbag behandler oplysninger om modeller booket til opgaver i forbindelse med vores produkter med henblik på at opfylde den indgåede aftale. Disse oplysninger omfatter oplysninger såsom navn og billeder.

    

    

   4.1.5 B2B KUNDER

   Vi har brug for at kunne kommunikere med vores nuværende kunder såvel som potentielle kunder for at indgå aftaler og sikre, at vores ydelser og produkter leveres korrekt. Derudover er det nødvendigt at kunne fakturere for sådanne ydelser og produkter. 

   Med henblik på at vedligeholde og udvikle eksisterende og potentielle kundeforhold samt for at opretholde vores forhold til forretningspartnere og andre relevante enheder, behandler vi de nødvendige oplysninger.

   I den forbindelse behandler vi oplysninger såsom navn, titel, virksomhed, adresse, telefonnummer og faktureringsoplysninger. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt fra dig, hvis du vælger at give dem til os, f.eks. via din mailsignatur e.l. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra andre kilder såsom offentligt tilgængelige oplysninger fra din arbejdsgivers hjemmeside eller virk.dk.

    

   4.1.6 COOKIES

   Vi bruger cookies til at indsamle de nødvendige data for at forbedre bruger- og shopping oplevelsen på vores hjemmeside samt til at tilpasse indhold baseret på dine interesser. Når du accepterer cookies, indsamles der oplysninger om din browseradfærd, som gør det muligt for os at forbedre brugeroplevelsen, hjemmesidens layout og den samlede oplevelse af hjemmesiden. Vi bruger også dine browserdata til at anbefale specifikke produkter til dig, som vi tror, du vil kunne lide.

   Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

    

   4.1.7 BOGFØRING

   Vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

    

   4.1.8 JOB

   Søger du job i Ragbag, registrerer vi de oplysninger, du sender til os, såsom adresse, telefonnummer, e-mail, billeder samt ansøgning og CV.

   Hvis du skriver dig op til vores job agent, registrerer vi de oplysninger, du angiver, herunder navn og e-mail, for at kunne sende dig relevante jobopslag.

   Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, giver vi dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

    

   5. HVOR STAMMER PERSONOPLYSNINGERNE FRA?

   Vi indsamler persondata fra følgende kilder:

   • Google Analytics.
   • Cookies
   • Direkte fra dig.
   • Vores hjemmeside.
   • Shopify.
   • Kunder.
   • Koncerntilhørende virksomheder.
   • Offentligt tilgængelige hjemmesider såsom, men ikke begrænset til, LinkedIn, Instagram eller Facebook.

    

   6. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

   Vi behandler personoplysningerne fortroligt. For at vi kan tilbyde dig vores forskellige services, er det nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores partnere og leverandører. Vi videregiver alene personoplysninger til de nødvendige modtagere. Alle vores partnere er forpligtet til at behandle dine data med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Nogle af vores partnere er uafhængige "dataansvarlige", mens andre er "databehandlere".

   Nedenfor kan du se til hvilke modtagere, vi videregiver dine personoplysninger til:

   • Interne afdelinger/personale.
   • Koncernforbundne virksomheder.
   • IT-udbydere såsom e-mail, cloud services, telefon og internet.
   • Underleverandører og kurerer såsom Traede, Webshipper, Klaviyo og E-conomic
   • Betalingssystemer såsom Shopify, Mobilepay (pensopay), Apple Pay, Google Pay, Stripe og Storebuddy.
   • Reklamepartnere, såsom Facebook og instagram – reklamepartnere bruger data leveret af os og indsamlet fra cookies og andre sporingsteknologier til at forudsige dine præferencer og interesser.

     

    7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

    Vi benytter som udgangspunkt kun databehandlere, der er placeret inden for EU/EØS, eller opbevarer data inden for EU/EØS. 

    I nogle situationer vil det være nødvendigt at overføre personoplysninger til modtagere i lande udenfor EU/EØS.

    Overførsel af personoplysninger til sådanne tredjelande vil ske indenfor rammen af databeskyttelsesforordningen kapitel 5, hvilket indebærer, at det alene vil ske:

    • til tredjelande, en eller flere specifikke sektorer i et tredjeland eller internationale organisationer, hvor Europa-Kommissionen har foretaget en tilstrækkelighedsafgørelse og på baggrund heraf godkendt det pågældende tredjeland som sikkert; eller
    • hvis modtageren har tilsluttet sig godkendte adfærdskodekser og certificeringsmekanismer.
    • hvis modtageren har implementeret standardkontrakter, vedtaget af Europa-Kommissionen eller godkendt af den nationale tilsynsmyndighed og efterfølgende vedtaget af Europa-Kommissionen.

      

     8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

     Vi prioriterer korrekt håndtering af dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

     I eksisterende kunde- eller forretningsforhold opbevares oplysningerne, så længe kunde- eller forretningsforholdet består, og så længe der er et relevant formål hermed.

     Generelt opbevarer vi kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, eller for at overholde lovkrav, som gælder i de lande, hvor vi opererer. I overensstemmelse hermed anonymiserer og/eller sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt for at opnå det formål, som det er indhentet til.

      

     • Når du gennemfører en ordre på vores hjemmeside eller indtaster dine personoplysninger uden at gennemføre din ordre, og allerede har tilmeldt dig vores nyhedsbrev og markedsføring, vil dine indtastede personoplysninger blive opbevaret så længe du er aktiv kunde hos os. Hvis kundeforholdet ophører, vil dine oplysninger blive opbevaret i op til tre år, afhængigt af oplysningernes karakter og relevans.
     • De oplysninger, du har givet ved kontakt med vores kundeservice, opbevares så længe det er nødvendigt for at kunne varetage kommunikationen med dig, herunder svare på eventuelle spørgsmål og løse eventuelle problemer, du måtte have.
     • Såfremt du som kunde har indgivet en klage over vores produkter eller lignende, vil dine oplysninger som udgangspunkt blive opbevaret i 3 år efter afslutningen af det specifikke kundeforhold, medmindre de indeholdte oplysninger stadig er relevante til brug som dokumentation i igangværende klagesager eller tvister.
     • Personoplysninger vedrørende modeller opbevares så længe vi har et samarbejde med den enkelte part.
     • Skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev, herunder for at deltage i vores konkurrencer, opbevares de personoplysninger du har givet i forbindelse hermed indtil du er inaktiv kunde eller til du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, opbevarer vi dit nu tidligere samtykke og de oplysninger, der er givet i relation hertil, i op til 2 år efter, at det har været anvendt sidste gang, jf. forbrugerombudsmandens spam vejledning afsnit 11.3.
     • Forretningsdokumenter relateret til tidligere kunder og samarbejder opbevares i 5 år, regnet fra det seneste samarbejde mellem Ragbag og kunden. I specifikke tilfælde kan dette forlænges på grund af lovmæssige krav.
     • Kontrakter eller aftaler indeholdende brugsrettigheder opbevares i 20 år efter afslutningen af aftalen.
     • Når du sender en jobansøgning til Ragbag, vil ansøgningen, sammen med dine personoplysninger, blive opbevaret i op til 6 måneder fra modtagelsesdatoen. Hvis du også tilmelder dig vores jobagent, vil dine angivne oplysninger blive opbevaret indtil du afmelder dig denne.
     • Vi opbevarer oplysninger i relation til bogføring i minimum 5 år efter indeværende regnskabsår er afsluttet, i overensstemmelse med bogføringsloven.

       

      9. DINE RETTIGHEDER

      I henhold til databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder vedrørende vores behandling af personoplysninger om dig:

      9.1 INDSIGTSRET

      Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

      9.2 RET TIL BERIGTIGELSE

      Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

      9.3 RET TIL SLETNING

      Du har i særlige tilfælde ret til at få oplysninger om dig slettet før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

      9.4 RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

      Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser - med undtagelse af opbevaring.

      9.5 RET TIL DATAPORTABILITET

      Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

      9.6 RET TIL INDSIGELSE

      Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

       

      10. RETTEN TIL AT TILBAGETRÆKKE DIT SAMTYKKE

      Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

      Hvis du trækker dit samtykke tilbage, træder det i kraft fra tilbagetrækningstidspunktet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette således ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil tilbagetrækningstidspunktet, baseret på dit tidligere givne samtykke.

       

      11. KLAGER

      Du har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, som i dette tilfælde vil være ”Datatilsynet”.

      Yderligere information kan findes her: www.datatilsynet.dk

       

      12. REVISION AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

      Vi gennemgår vores privatlivspolitik regelmæssigt, og erklæringen kan derfor være genstand for ændringer fra tid til anden. Datoen for den seneste revision heraf kan findes nederst på denne side. Enhver ny, ændret privatlivspolitik vil gælde pr. revisionsdatoen. Derfor opfordrer vi dig til med jævne mellemrum at gennemgå denne erklæring for at blive informeret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.

       

      Revisionsdato: 21.02.2024